You can get tickets for concerts in cash desk of Moskow philharmonic

Musicians

Orchestra plan

Yury Bashmet

Denis Vlasenko

Freddy Kadena

Conductors

Yury Bashmet

1st Violins

1st Violins 1st Violins

Nikolay Sachenko

Concertmaster of the orchestra 

Olga Dzerzhinskaya

Concertmaster of the first violin section 

Anna Sazonova

Sergey Vinokurov

Svetlana Zhemchuzhina

Sona Azaryan

Dmitry Vodopyanov

Natalia Ragulina

Anna Yanovskaya

Daria Dmitrieva

Anastasiya Petrunina

Irina Kapello

Dmitry Makeev

Igor Zaydenshnir

Anastasia Bakshevnikova

Ekaterina Gubanova

Andrei Rukhadze

Ekaterina Momdzhi

2nd Violins

2nd Violins 2nd Violins

Artem Dyrul

Soloist-Concertmaster of the second violin section 

Diana Zboujinskaia

Deputy Concertmaster of the second violin section 

Dzhamilya Geydarova

Honored Artist of Russia 

Olga Solntseva

Anatasiya Yakushina

Marina Podkopaeva

Ekaterina Minchenko

Vladislav Ivanov

Vasilina Pologova

Gisane Kostanyan

Tatiana Maslennikova

Inna Narinyan

Alexey Erokhin

Yulia Gomozova

Olga Lobanova

Violas

Violas Violas

Vitaly Astakhov

Soloist-Concertmaster of the viola section, Honored Artist of Russia 

Liudmila Zvyagintseva

Deputy Concertmaster of the viola section 

Aleksandra Marutaeva

Darya Filipenko

Adel Esina

Natalia Kuzina

Rina Khlopieva

Anatoly Yakimov

Olga Kogan

Nadezda Podgornaya

Marina Palchikova

Evgenia Anikina

Mariam Khatlamadzhiyan

Sergey Yarovoi

Cellos

Cellos Cellos

Dmitry Cheglakov

Concertmaster of the violoncello section 

Anna Nasonova

Deputy Concertmaster of the violoncello section 

Alexandra Budo

Katsiaryna Dosina

Alexander Pokrovskiy

Alexander Petrov

Andrey Ryazantsev

Elizaveta Bugrimenko

Igor Salin

Natalia Puzikova

Aleksey Gareev

Natalia Kosolapova

Double Basses

Double Basses

Maxim Khlopiev

Concertmaster of the double-bass section 

Nikolay Ratushnyy

Deputy Concertmaster of the double-bass section 

Alexander Ermakov

Vitaly Bondarenko

Yury Soldatov

Nazyf Shaykhlislamov

Elena Nikitina

Denis Trenin

Flutes

Flutes

Alexander Pliskovskiy

Soloist-Concertmaster of the flute section 

Vitoria Koroleva

Soloist of the flute section 

Ilya Pirogov

Nikolay Khazanov

Oboes

Oboes

Yerik Chalabayev

Soloist-Concertmaster of the oboe section 

Denis Osver

Soloist of the oboe section 

Marzhan Urazbayeva

Soloist of the oboe section 

Valeriy Kalashnikov

Anton Antonov

Clarinets

Clarinets

Tigran Alumyan

Soloist-Concertmaster of the clarinet section 

Filipp Markhvinsky

Soloist of the clarinet section 

Artem Krylov

Anna Dyrul

Bassoons

Bassoons

Petr Bugrimenko

Soloist-Concertmaster of the bassoon section 

Stepan Kuzminykh

Soloist of the bassoon section 

Igor Vasiliev

Inspector of the orchestra 

Mikhail Yakimov

Hornes

Hornes

Gleb Karpushkin

Honored Artist of Russia, Soloist-Concertmaster of the French horn section  

Andrei Kuznetsov

Honored Artist of Russia, Soloist of the French horn section  

Valeriy Karpets

Philipp Korolkov

Maria Balagur

Alexey Karpets

Sergey Oshaev

Trumpets

Trumpets

Murat Mukhitdinov

Honored Artist of Russia, Soloist-Concertmaster of the trumpet section 

Sergey Strishchenko

Soloist of the trumpet section 

Grant Vartanov

Leonid Guriev

Filip Tabak

Ekaterina Sandler

Trombones and tube

Trombones and tube Trombones and tube

Alexander Ivanets

Soloist-Concertmaster of the trombone section 

Oleg Makarishin

Soloist of the trombone section 

Anna Shkileva

Vladimir Fedorinov

Georgy Goldenkov

Harps and keyboard instruments

Harps and keyboard instruments Harps and keyboard instruments

Feruza Mukhitdinova

Keyboard Instruments  

Timpani and Percussions

Timpani and Percussions

Andrey Zubov

Soloist-Concertmaster of the percussion section 

Igor Razumovsky

Soloist of the percussion section 

Vladislav Osipov

Andrey Nikitin

Ivan Sagatovskiy